Đồ tập Yoga Tốt:

64 – Tư thế Đứng gập người về trước

Lợi ích chính của tư thế yoga (asana) này là sự kéo giãn và căng các phần cơ thể của bạn từ giữa lưng, toàn bộ cẳng chân cho đến tận gót chân. Khi bạn đã vào đúng tư thế, giữ nó trong vài nhịp thở, kéo căng thêm cơ lưng dưới và cơ chân …
0
Giỏ hàng của bạn