Giỏ hàng
Tài khoản
I. THÔNG TIN PHÁP LÝ

Website này (“Website”), và tất cả thông tin cá nhân thu thập từ người sử dụng Website, thuộc sở hữu độc quyền của Đồ tập Yoga Tốt (Giấy đăng ký kinh doanh số 01F8008812 do UBND Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội cấp ngày 5/4/2016), có trụ sở đăng ký tại Hà Nội, Việt Nam; thư điện tử info@dotapyogatot.com; điện thoại 097.848.3366. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên Website mà Chính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này xuất hiện, bạn coi như là đã đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý và chấp thuận, theo sự cho phép cao nhất của Luật Việt Nam, từ bỏ quyền của mình trong bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Bộ Luật Dân sự Việt Nam và/hoặc bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào về bảo vệ dữ liệu. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trong dữ liệu của chúng tôi, vui lòng tham chiếu đến Điều IV để biết quy trình thực hiện.

II. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân, theo quy định bởi các luật áp dụng, được hiểu là dữ liệu về một cá nhân được xác định từ một dữ liệu cụ thể, hoặc từ chính dữ liệu đó và thông tin khác mà Đồ tập Yoga Tốt có hoặc hiểu là có khả năng truy cập được. Thông thường dữ liệu cá nhân được thu thập từ khách hàng của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại (cố định hoặc di động), địa chỉ thư điện tử, số định danh, quốc tịch, ngày sinh và thông tin thẻ tín dụng.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi chỉ thu thập trực tiếp dữ liệu cá nhân từ bạn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc này có thể xảy ra trong hoặc trước khi bạn: (1) đăng nhập để nhận thông tin; (2) mở một tài khoản trên Website; (3) đặt hàng Sản Phẩm thông qua Website; (4) cung cấp bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Sản Phảm hoặc dịch vụ của chúng tôi qua Website; (5) tham gia vào bất kỳ đề nghị mạng xã hội nào (như đăng nhập thông qua trang Facebook của chúng tôi); và/hoặc (6) tham gia bất kỳ hoạt động tiếp thị nào do chúng tôi tổ chức. Ngoài các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, một số thông tin liên quan đến bạn mà không được xem là dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập. Chúng tôi thu thập những thông tin như vậy nhằm cải tiến Website và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Những dữ liệu chung như vậy có thể bao gồm thông tin như là địa chỉ IP của bạn, trình duyệt bạn sử dụng, chi tiết tương tác của bạn với Website của chúng tôi, thói quen mua sắm, sở thích và thông tin về lối sống của bạn hoặc sở thích của bạn và các dạng dữ liệu thông tin chung khác. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn từ nguồn khác nếu bạn đã đồng ý để chia sẻ các thông tin đó. Thông tin này có thể bao gồm thông tin từ nguồn có sẵn trên mạng, như là dữ liệu công cộng và dữ liệu tổng hợp, và thông tin từ bên thứ ba.

Sử dụng cookies

Chúng tôi có thể sử dụng thiết bị thu thập dữ liệu như là “cookies” trên các trang hiện có của Website để chuyên biệt những trải nghiệm trực tuyến của bạn, hỗ trợ phân tích và đo lường hiệu quả khuyến mại Website của chúng tôi. “Cookies” là những tập tin nhỏ được cài đặt trong ổ cứng của bạn mà hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể đề nghị tính năng mà chỉ có sẵn thông qua sử dụng một “cookie”. Chúng tôi cũng sử dụng cookies để giảm thiểu thời gian bạn cần để điền mật khẩu của bạn. Cookies cũng có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin định hướng theo sở thích của bạn. Hầu hết trình duyệt tự động chấp thuận cookies nhưng bạn cũng có thể điều chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối cookies (nếu trình duyệt của bạn cho phép bạn thực hiện như vậy), trong trường hợp đó bạn có thể không được quyền truy cập tính năng nào đó trên Website chúng tôi hoặc một số tính năng tương tác trên Website của chúng tôi sẽ bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được. Website của chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba (ví dụ, doanh nghiệp phân tích dữ liệu và đối tác kinh doanh) tải cookies về thiết bị của bạn. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookies và công nghệ khác để thu thập thông tin chung về hoạt động trên mạng của bạn trong khi bạn đang dùng Website của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập, hoặc kiểm soát các cookies đó, hoặc những tính năng khác mà bên thứ ba sử dụng, và thông tin thu được bởi các bên thứ ba đó không thuộc phạm vi của Chính Sách Bảo Mật này.

Thu thập dữ liệu cá nhân bởi các website khác

Website này sử dụng chương trình tích hợp (plug-ins) từ mạng xã hội Facebook, được điều hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Nếu bạn truy cập một trang trên Website của chúng tôi mà có một plug-ins, trình duyệt của bạn sẽ lập một đường dẫn trực tiếp đến các máy chủ của Facebook. Nội dung plug-ins sau đó sẽ được gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn bởi Facebook và bao gồm một trang web có liên quan. Facebook sẽ được thông báo rằng trình duyệt của bạn vừa tiếp cận trang tương ứng của Website, cho dù bạn không có tài khoản Facebook hoặc nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Facebook. Địa chỉ IP của bạn sẽ được gửi trực tiếp bởi trình duyệt của bạn đến máy chủ Facebook tại Mỹ và được đăng ký trong máy chủ đó. Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook trong thời gian bạn truy cập Website của chúng tôi, Facebook có thể trực tiếp liên kết truy cập của bạn đến Website đến tài khoản Facebook của bạn. Ví dụ như, nếu bạn nhắp vào “Like” và viết bình luận trên Facebook liên quan đến Website của chúng tôi trong khi sử dụng plug-ins, thông tin tương ứng sẽ được chuyển đến và được đăng ký trong máy chủ Facebook và công khai trên tài khoản Facebook của bạn. Facebook có thể sử dụng thông tin này cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường, và có thể điều chỉnh các trang cho phù hợp. Facebook có thể theo đó tạo hồ sơ người dùng bao gồm thông tin về sở thích và tình trạng mối quan hệ của họ, để xác định người dùng phản ứng như thế nào sau khi thấy quảng cáo trên Facebook, thông báo đến người dùng khác trên Facebook về hoạt động Website của chúng tôi và đề nghị các dịch vụ khác liên kết với Facebook. Nếu bạn không muốn Facebook kết nối các thông tin thu thập được thông qua Website của chúng tôi đến tài khoản Facebook của bạn, bạn nên đăng xuất khỏi Facebook trước khi truy cập Website của chúng tôi.

III. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng và nhân viên hiện tại và tương lai của chúng tôi vì các lý do khác nhau. Các mục đích đó bao gồm nhưng không giới hạn ở: (1) cải tiến sản phẩm của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên Website của chúng tôi; (2) phân tích tính hiệu quả của quảng cáo, sự kiện và khuyến mại của chúng tôi; (3) điều chỉnh theo thói quen sử dụng Website của bạn, cũng như phân tích số liệu dựa trên hoạt động Website, chẳng hạn thời gian nào bạn truy cập, bạn đã truy cập Website trước đây hay chưa và website nào dẫn bạn tới Website; (4) điều chỉnh Website dễ sử dụng hơn và thiết kế Website và các sản phẩm theo sở thích và nhu cầu của bạn; (5) tiếp thị và thông tin đến bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được chúng tôi cung cấp; (6) quy trình đặt hàng và quản lý tài khoản liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; (7) gửi cho bạn thông tin, các sản phẩm hoặc hàng mẫu mà bạn yêu cầu; (8) phản hồi cảm nhận về sản phẩm hoặc câu hỏi của bạn; (9) cải tiến chất lượng dịch vụ của chúng tôi về khảo sát và nghiên cứu thị trường; (10) cung cấp cho bạn các thông tin phù hợp với giao dịch hiện tại giữa bạn và chúng tôi; (11) đề nghị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm; hoặc (12) đề xuất bạn cơ hội tham gia các sự kiện hoặc các chương trình khuyến mãi. Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân vì mục đích cụ thể nào đó, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đó, ngoại trừ trường hợp chúng tôi giữ dữ liệu đó lâu hơn vì lý do kinh doanh chính đáng hoặc hợp pháp.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Theo quy tắc chung, ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài với bất kỳ ai. Trên cơ sở của Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn trừ khi điều này là cần thiết để thực hiện các điều kiện của Chính Sách Bảo Mật hoặc chúng tôi bắt buộc phải thực hiện như vậy theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bạn theo đây đồng ý rằng: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba đáng tin cậy. Các bên này có thể ở tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài và có thể bao gồm: (1) các đại lý quảng cáo, tiếp thị hoặc khuyến mãi của chúng tôi để giúp chúng tôi đưa ra và phân tích hiệu quả các chương trình quảng cáo và khuyến mại của chúng tôi; (2) các bên thứ ba được yêu cầu giao một sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, như là dịch vụ giao nhận hoặc dịch vụ bưu điện chuyển sản phẩm mà bạn đã đặt hàng thông qua Website của chúng tôi; (3) quy định pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin; (4) các bên thứ ba bên mong muốn chuyển cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ, nhưng chỉ khi bạn cho phép chúng tôi làm điều này; (5) bên cung cấp dịch vụ thứ ba, chẳng hạn xử lý dữ liệu; hoặc (6) bên cung cấp công cụ phân tích website, chẳng hạn Google.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn vì các lý do sau: (1) lý do được cung cấp cho việc “sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn”; (2) xác định danh tính của bạn; (3) giao dịch mua sắm/ giao dịch thanh toán cho việc mua sản phẩm thông qua Website của chúng tôi; (4) bắt buộc thực hiện các điều khoản áp dụng của việc sử dụng Website; (5) thực hiện việc điều tra về khả năng vi phạm pháp luật áp dụng; (6) bán tất cả hoặc một phần Đồ tập Yoga Tốt cho một bên thứ ba; (7) tuân theo quyết định của tòa hoặc yêu cầu pháp lý hoặc cơ quan khác có thẩm quyền đối với hoạt động của chúng tôi; Trong trường hợp mà một bên thứ ba theo hợp đồng với Đồ tập Yoga Tốt thu thập dữ liệu cá nhân về bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba thực hiện một cách cẩn trọng và hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn.

IV. ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU CÁ NHÂN/NGỪNG THAM GIA

Bạn có quyền truy cập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ bởi Đồ tập Yoga Tốt. Nếu bạn muốn thực hiện điều đó, vui lòng tham khảo mục “Liên Hệ”. Bạn cũng có thể truy cập, thay đổi hoặc xóa các chi tiết cá nhân của bạn bằng việc nhấp chuột vào “Tài Khoản Của Tôi”. Bạn cũng có thể từ chối nhận các thư điện tử bằng nhấp chuột vào “bỏ đăng ký nhận thư” trong bất kỳ thư điện tử tiếp thị mà bạn nhận. Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn bị chia sẻ giữa các công ty thành viên, đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba không liên quan, bạn có thể không đồng ý việc các chia sẻ thông tin bằng cách gửi cho chúng tôi thư đồng ý thu hồi. Chi tiết về cách thức để gưi thư này, vui lòng xem mục “Liên Hệ”.

V. BẢO MẬT

Đồ tập Yoga Tốt sử dụng phương thức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và lưu trữ nó một cách an toàn. Khi mà thông tin cá nhân được nhập vào Website của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, như là công nghệ Mã Hóa Dữ Liệu (Secure Socket Layer)(SSL). Tuy nhiên, không có phương thức truyền phát qua Mạng hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Khi việc bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn xem xét và cải tiến phương thức bảo vệ của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không chịu các rủi ro không cần thiết.

VI. QUYỀN SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng sẽ được công bố trên trang này và ngày thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét trang này để đảm bảo bạn luôn được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website này và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này được hiểu rằng bạn chấp thuận các thay đổi đó, với điều kiện là chấp thuận đó không được đưa ra bằng cách thức khác.