Đồ tập Yoga Tốt hiện có các tài khoản ngân hàng theo danh sách bên dưới.
Quý khách vui lòng chọn Ngân hàng thuận tiện nhất đối với Quý khách, để thực hiện việc thanh toán:

1. NH Ngoại Thương Việt Nam VIETCOMBANK – Chi nhánh Sở giao dịch.
Chủ tài khoản: Lê Thị Thúy Nhung
Số tài khoản: 0011004389481

2. NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Lê Thị Thúy Nhung
Số tài khoản: 21510000572771

3. NH TMCP Công thương Việt Nam VIETINBANK – Chi nhánh Tây Hà Nội.
Chủ tài khoản: Lê Thị Thúy Nhung
Số tài khoản: 104002159061

4. NH Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam AGRIBANK – Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Lê Thị Thúy Nhung
Số tài khoản: 1300206146072

5. NH TMCP Kỹ thương Việt Nam TECHCOMBANK – Chi nhánh Trần Đăng Ninh, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Lê Thị Thúy Nhung
Số tài khoản: 19029240230010

6. NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB – Chi nhánh Hà Nội
Chủ tài khoản: Lê Thị Thúy Nhung
Số tài khoản: 1006325429

Trân trọng cảm ơn Quý khách!